Nieuw vaccinatiebeleid

Vaccinatie is aan veranderingen onderhevig

Het is zonder twijfel een feit dat het vaccineren tegen infectieziekten in de afgelopen decennia veel ellende bij honden heeft voorkomen. Met name hondenziekte en parvo-virus komen dankzij het vaccinatiebeleid niet tot nauwelijks meer voor. Echter, de opvatting dat vaccineren alleen maar positieve effecten heeft en dus geen nadelige gevolgen, staat de laatste jaren ter discussie, evenals de opvatting dat uw hond jaarlijks zijn vaccinatie moet krijgen.

Nieuw vaccinatiebeleid
Steeds vaker komen de volgende standpunten uit de wetenschappelijke wereld naar voren:

Jaarlijkse vaccinatie is onnodig
Dat komt omdat vaccins de vorming van antistoffen tegen besmettelijke ziekten stimuleren en deze antistoffen blijven jaren in het systeem, waarschijnlijk het hele leven. Het enige wat de jaarlijkse vaccinatie doet, is het inbrengen van virussen die worden uitgeschakeld door de reeds uit de eerder gegeven vaccinatie opgebouwde antistoffen;
er vindt dus geen aanvullende bescherming plaats.
 
Vaccins zijn niet onschadelijk. Bijwerkingen en nadelige gevolgen kunnen worden beperkt door onnodige vaccinaties te mijden.

Jaarlijkse vaccinatie onnodig?
Mensen zijn voor vele ziekten waartegen zij in hun kindertijd zijn gevaccineerd hun hele leven lang immuun. Waarom zou ditzelfde niet gelden voor dieren?
Men heeft dit getest op honden, die men vaccineerde tegen rabiŽs, parvo, kennelhoest en hondenziekte en stelde ze na een aantal jaren bloot aan de deze virussen. De dieren bleven gezond. Vele jaren na de vaccinatie deed men nog een meting van de hoeveelheden antistoffen in het bloed van de honden en men concludeerde dat de deze hoeveelheden voldoende waren voor het voorkomen van de ziekten.

De laatste tijd komt zelfs steeds meer de mening naar voren dat het eens per drie jaar vaccineren van honden nog teveel van het goede is. Reden hiervoor is dat ook in dit geval de in het lichaam aanwezige antistoffen het virus in het vaccin uitschakelen en er dus niet meer antistoffen geproduceerd worden. De richtlijn van eens in de drie jaar vaccineren wordt gezien als een concessie van de wetenschap, ten opzichte van de dierenartsen die een hoop inkomsten moeten missen wanneer men hun huisdier niet meer jaarlijks laten vaccineren.

Vaccineren kan nadelige gevolgen hebben
Immuunsysteem
De laatste jaren wordt het steeds duidelijker dat vaccinaties een negatief effect kunnen hebben op het immuunsysteem.
Er zijn gevallen bekend van dermatitis en conjunctivitis (bindvliesontsteking).

Maagdarmproblemen
Wetenschappers beweren dat het levend virusvaccin de veroorzaker is van het de ziekte van Crohn (chronische darmontsteking). Ontstekingen van het maagdarmkanaal zouden een bijverschijnsel van het vaccineren zelf zijn, niet van een bepaald soort vaccin.

Overgevoeligheidsreacties
Er zijn meldingen van de volgende reacties van honden op vaccinaties: rusteloosheid, overgeven, diarree en kortademigheid. In sommige gevallen zou het uiteindelijk zelfs tot bewusteloosheid en dood leiden.
Dit is ook de Tervuerense Herdershond Lynouschka Marajuyo overkomen!

Tumoren
Steeds vaker moet worden vastgesteld dat op de plek van een vaccinatie zich een tumor ontwikkelt. De tumoren ontstaan door het gebruik van geÔnactiveerde entstoffen (dode entstof). Door een chronische ontstekingsreactie op de plaats van de enting, die wordt veroorzaakt door het adjuvans (toegevoegde stof, die de werking van het vaccin ondersteunt), kunnen bepaalde type tumoren, ook wel fibrosarcomen genoemd, ontstaan. Vanwege het risico van het ontstaan van fibrosarcomen zijn er dierenartsen in Amerika begonnen met het enten in de staart of een achterpoot, met het argument dat deze lichaamsdelen geamputeerd kunnen worden indien er een fibrosarcoom ontstaat. Helaas lijkt het erop dat niet alleen de geÔnactiveerde vaccins kunnen leiden tot fibrosarcomen, maar ook levende entingen en entstoffen van RabiŽs.

Wetenswaardigheden over vaccinaties
De diergeneeskunde (ook de alternatieve diergeneeskunde) kan tegen een aantal agressieve virusziekten zoals hondenziekte en parvo niets doen op het moment dat de ziekte uitbreekt en er onvoldoende immuniteit bij de hond bestaat.

De preventieve werking van vaccinaties is wetenschappelijk bewezen. 

Een vaccinatie beschermt niet altijd 100 %. Een voorbeeld daarvan is de enting tegen niesziekte bij de kat. 

Vaccinaties belasten de weerstand van een dier. Een homeopathische behandeling werkt bijvoorbeeld na een vaccinatie minder goed.

Vaccinaties kunnen nadelig werken op het immuunsysteem van een hond. Na een vaccinatie wordt in een klein aantal gevallen chronische storingen van de luchtwegen en het maagdarm kanaal waargenomen.

Bepaalde kwaadaardige tumoren en bloedziekten worden steeds vaker in verband gebracht met vaccineren.

Het is niet uitgesloten dat reacties op vaccinaties nog niet als zodanig worden herkend.
We zien het niet of we brengen het niet in verband met de vaccinatie.

Ziekten tengevolge van het vaccineren (vaccinoses) kunnen niet altijd met succes worden behandeld.

Met beleid vaccineren
Het vaccineren van uw hond is dus niet zomaar even een prikje halen.
Er moet goed nagedacht worden over welke vaccinaties nodig zijn en hoe vaak. Dit is afhankelijk van de situatie van uw huisdier en zijn omgeving. Wat is de besmettingskans? Hoe agressief is het virus?
Hoe oud is de hond? Het volgende is dan ook in overweging te nemen in uw besluit hoe vaak en waartegen u uw hond wilt enten:

Alleen gezonde honden vaccineren
Een gedegen lichamelijk onderzoek alvorens te vaccineren zou standaard gedaan moeten worden. Indien een hond gezondheidsproblemen heeft, moet men uiterst voorzichtig zijn met vaccineren, daar dit meer ellende dan voordelen op kan leveren.

Niet te jong en niet te oud
Is de hond te jong, dan heeft het waarschijnlijk nog antistoffen van de moeder in het lichaam die de vaccinatie teniet doen. Bij oudere honden kan de aanslag van een vaccinatie op de weerstand grotere gevolgen hebben, daar de weerstand bij oudere honden vermindert.

Dode entstof
Jonge pups, oude honden en gevoelige honden (bijvoorbeeld die eerder een entreactie vertoonden) zouden met dode entstof gevaccineerd kunnen worden. Deze vaccins zijn minder belastend op de afweer. Echter, dode vaccins zijn wel veiliger, maar resulteren in een mindere immuniteit voor een kortere periode.

Niet te vaak
Omdat we de laatste jaren steeds meer te weten zijn gekomen over de reactie van het afweersysteem op vaccinaties, kan het aantal entingen tegen ziektes als bijvoorbeeld hondenziekte verlaagd worden naar eens in de drie jaar. Na 2 - 3 entingen is vaccinatie voor de rest van het leven vrijwel zeker niet meer nodig, vooral niet als de besmettingskans gering is.

Alleen indien nodig
Het valt aan te bevelen niet te enten tegen ziekten, die geen gevaar vormen of een zeer mild verloop hebben.

Reacties vastleggen
Het is van belang om de reacties op een enting, eg. in een periode van 3 - 6 weken na de enting, vast te leggen. Deze informatie kan later van pas komen.

Gevoeligheid verschillende rassen
Bepaalde rassen zijn gevoeliger voor entreacties en/of storingen in het immuunsysteem.

Waarom ent men nog steeds jaarlijks? 
Ten eerste is een vaccinatie niet ouder dan een jaar verplicht indien u uw huisdier wilt onderbrengen in een pension, met uw dier naar een show wilt, met uw dier naar het buitenland wilt of met het dier wilt fokken. De vaccinatieplicht voor deze en andere activiteiten is de laatste jaren veelal strenger geworden in plaats van versoepeld!


Er zit een grote vertraging tussen het moment waarop er in de wetenschap nieuwe vindingen zijn gedaan en de uitvoering in de praktijk. Het kan dus enkele jaren duren voordat praktiserende dierenartsen hun ziens- en handelswijze aanpassen m.b.t. nieuwe inzichten.

Een goede dierenarts wijst u op de voor- en nadelen van het vaccineren van uw huisdier, waarna u zelf kunt besluiten tegen welke ziekten en hoe vaak u uw dier wilt vaccineren. Echter niet alle dierenartsen zijn overtuigd van het feit dat we met veel minder vaccineren toe kunnen en dat vaccineren nadelige gevolgen kan hebben. 

Het afschaffen van de jaarlijkse enting betekent een drastische daling in de inkomsten van vele dierenartsen.
Een dierenarts kan dus economische redenen hebben u niet te adviseren minder te gaan enten.

Ook de farmaceutische industrie verdient goed aan de jaarlijkse enting van uw huisdier en zal niet snel genegen zijn het standpunt van jaarlijks vaccineren te wijzigen.

Zolang een huisdiereigenaar het advies blijft krijgen om jaarlijks te enten omdat dit het beste is voor de gezondheid van het dier, zonder op de gevaren gewezen te worden en zonder geÔnformeerd te worden over het feit dat vervolgvaccinaties geen verbeterde immuniteit tegen ziekten oplevert, zal de eigenaar de jaarlijkse enting blijven halen om de 'bestwil' van het dier.

Een hond die ziek is (diarree, braken of wat dan ook) en tegen zijn entingdatum aanzit, mag NOOIT in die staat worden geŽnt. Wacht eerst tot het dier volledig is hersteld en stel het minimaal een aantal weken uit.
Ook is het niet verstandig tegelijkertijd met de enting te ontwormen. Dit mag nooit gelijktijdig gebeuren. Honden op antibioticakuren mogen ook NOOIT tegelijkertijd worden geŽnt of ontwormd.
Het is verstandig om honden met epilepsie of andere auto-immuunziekten helemaal niet te enten.

 

Terug

Copyright © 2019 Marajuyo
Datum van laatste update: 13 januari 2019.