Gebit

Gebit

Terminologie

De samenstelling van het gebit wordt vaak in een tandformule uitgedrukt, waarbij gebruik gemaakt wordt van de Latijnse benaming.
Incisivi (I) zijn snijtanden.
Canini (C) zijn hoektanden, ook wel haaktanden genoemd.
Praemolares (P) zijn valse kiezen.
Molares (M) zijn ware kiezen.
De eerste premolaar (P1) achter de hoektand wordt ook wel
wolfskies genoemd.
De P4 in de bovenkaak en de M1 in de onderkaak zijn de
scheurkiezen.
Bij een schaargebit vallen de boventanden en kiezen juist over de onderste heen.
Bij een tanggebit sluiten de boventanden precies op de ondertanden.
Wanneer de boventanden ver voor de ondertanden staan spreekt men van bovenvoorbijten.
Staan de ondertanden (ver) voor de boventanden, dan spreekt men van ondervoorbijten.

Melkgebit

Het melkgebit van pups bestaat uit 28 elementen. Zowel de boven- als de onderkaak bevat 6 snijtanden, 2 hoektanden en 6 premolaren.
Pups worden zonder gebit geboren. Het doorkomen van het melkgebit gebeurt volgens een vast patroon.
Hoektanden op de 20e dag
Buitenste snijtanden op de 24e dag
Middelste snijtanden op de 28e dag
Binnenste snijtanden op de 30e dag
Premolaren 3 en 4 (achterste) op 3 tot 4 weken
Premolaren 2 op 4 tot 5 weken
Aangezien de 4 kleine valse kiesjes achter de hoektanden (premolaren 1, P1) pas tussen de 3 en 4 maanden doorkomen en niet wisselen, rekenen wij ze niet tot het melkgebit. Sommige auteurs spreken van persisterende melkkiesjes. Dit is dan ook de reden, dat het hier gehanteerde aantal van 28 elementen van het melkgebit afwijkt van het aantal van 32 elementen, dat door betreffende auteurs gehanteerd wordt.


Melkgebit van Neon Marajuyo

Volwassen gebit

Het gebit van een volwassen hond bestaat uit 42 elementen volgens onderstaande formule.

Element

M

P

C

I

I

C

P

M

Boven

2

4

1

3

3

1

4

2

Onder

3

4

1

3

3

1

4

3

Aangezien het gebit symmetrisch is, zijn linker en rechter kaakhelft gelijk, zodat de formule ook als volgt geschreven kan worden.

Element

I

C

P

M

Boven

3

1

4

2

Onder

3

1

4

3

 

Beschadigde hoektand
Voor

Reparatie van beschadigde hoektand
van Royal Marajuyo

Gerepareerde hoektand
Na


De ontwikkeling van het volwassen gebit

Snijtanden
Hoektanden
Premolaren 1 (P1)
Premolaren 2/3 (P2/P3)
Premolaren 4 (P4)
Molaren 1
Molaren 2

Molaren 3

105-125 dagen
125-200 dagen
110-150 dagen
150-180 dagen
135-185 dagen
140-165 dagen
160-220 dagen
180-220 dagen

Jisca met beugel
Beugelbek


Rasstandaard

In de rasstandaard van de Belgische Herdershonden staat het gebit als volgt omschreven.

Kaken/gebit: sterke en witte tanden, regelmatig en stevig ingeplant in goed ontwikkelde kaakbeenderen. ‘Schaargebit’; het ‘tanggebit’, waaraan de voorkeur wordt gegeven door schaapherders en veedrijvers, wordt getolereerd. Volledig gebit, beantwoordend aan de tandformule; het ontbreken van twee premolaren (2 P1) wordt geduld en de molaren 3 (M3) worden niet in aanmerking genomen.

Onder FOUTEN:
-         Gebit: onregelmatige inplanting van snijtanden. Zware fout: het ontbreken van één snijtand (1 I), één premolaar 2 (1 P2), één premolaar 3 (1 P3), of van drie premolaren 1 (3 P1).

En onder DISKWALIFICERENDE FOUTEN:
-         Gebit: bovenvoorbeet; ondervoorbeet, zelfs zonder verlies van contact (omgekeerd schaargebit); kruisgebit; ontbreken van een hoektand (1 C), een scheurkies boven

     
(1 P4) of onder (1 M1), een molaar (1 M1 of 1 M2, uitgenomen M3), een premolaar 3

      (1 P3) plus een andere tand, of in totaal drie tanden (uitgenomen de premolaren 1) of meer.

Controle en reiniging

Het gebit moet regelmatig gecontroleerd worden op en gereinigd worden van tandaanslag. Tandaanslag is een verzameling van kalk, slijm en voedselresten en wordt ook wel tandplaque genoemd. Door het regelmatig voeren van brokken en het laten kauwen op botten wordt wel een gedeelte van het gebit van aanslag ontdaan, maar blijven de moeilijk bereikbare plekjes onvoldoende schoon, zodat de aanslag daar steeds harder en dikker kan worden en tandsteen ontstaat. Dit is door regelmatig met tandpasta te poetsen te voorkomen. Gebruik dan echter wel een tandpasta zonder aparte smaakjes, daar honden dit onaangenaam vinden.
Wanneer er toch tandsteen op het gebit ontstaat kan krabben met een speciale krabber uitkomst bieden. Laat men het onderhoud van het hondengebit versloffen, dan kan het tandvlees geïrriteerd raken en gaan wijken, zodat het gebit steeds vatbaarder voor tandplaque wordt en steeds losser komt te zitten. Uitval van elementen is dan op den duur zeker niet ondenkbaar.
Mocht gebitsreiniging (ultrasoon of mechanisch) door een dierenarts uitgevoerd worden, moet de hond in de regel onder narcose, daar een dierenarts zuinig op zijn/haar vingers is.
Is een hond gewend aan het regelmatig onderhouden van het gebit, kan narcose uiteraard achterwege blijven. Dit is dan ook de reden, dat de hond van jongs af aan moet wennen aan gebitscontroles en het "tonen van het gebit" moet beoefenen.

Ook voor het reinigen van het gebit bent u bij onze kennel

Welkom

Hiernaast ziet u een Facebook-pagina van een dierenkliniek tijdens de gebitscontrolemaand betreffende de Groenendaeler Upper Marajuyo, genaamd Kito. Dit plaatje is ons door de eigenaresse van Upper toegestuurd met het volgende bijschrift:

In de bijlage vind je een stukje van de facebook pagina van onze plaatselijke dierenkliniek. In februari is het gebitsmaand. Dan kun je gratis het gebit van je hond of kat laten controleren. Ik ga daar altijd met Upper (Kito) naar toe. Niet omdat ik bang ben dat er iets met zijn gebit is, maar omdat ik het een goede oefening vind. En hij vindt het geweldig: aandacht, geknuffel, snoepjes... Deze keer maakte de assistente foto’s. Ik dacht voor een cursus, maar het bleek voor de facebook pagina van de kliniek te zijn. Om te laten zien hoe goed zijn gebit is. Ik vind de foto’s niet erg duidelijk, maar helder is wel dat ze in de dierenkliniek helemaal tevreden zijn over de staat van het gebit van Upper (Kito). En aangezien ik dat van jou geleerd heb Willem, (want het is niet alleen elektrisch borstelen maar ook met een stokje in de bek plak wegkrabben) dacht ik dat het wel leuk was als je zag dat je wijze lessen succes hebben. Bij deze dus, en nogmaals dank voor je goede raad.

Gebitsreiniging van Femly op 12 jarige leeftijd

Voor de reiniging

Na de reiniging

Terug naar Veterinair

Copyright © 2019 Marajuyo
Datum van laatste update: 13 januari 2019.