Hulphond Pippin voor Iris

Hierbij delen wij u met veel vreugde mede dat de actie “Drop je dop voor Iris" een groot succes is geworden!

Iris is een jonge vrouw van 30 jaar, die al gedurende haar hele leven aan een rolstoel is gebonden.

Met het droppen van doppen en doneren van contant geld kon voor Iris een hulphond worden bekostigd.

In totaal was voor een hulphond voor Iris een bedrag van € 18.000,- benodigd.

Dat bedrag is inmiddels gehaald en het resultaat kunt u hiernaast lezen!

Namens Iris iedereen hartelijk bedank voor de bijdragen aan dit resultaat !!!

Klik voor de hulphond van Marajuyo op Fury Marajuyo

Terug naar Inhoud

Copyright © 2016 Marajuyo
Datum van laatste update: 08 november 2016.