Reacties op de euthanasie van Kyo

Datum

Reacties op de "In Memoriam van Kyo" van 18-05-2017


24-05-2017

Dit is de laatste reactie die op deze site over de euthanasie van Kyo verschijnt. Velen hebben hun ongenoegen uitgesproken over de oneerlijkheid van de straf die deze super sociale hulphond in functie heeft ontvangen. Hiervandaan willen wij u allen dan ook hartelijk bedanken voor uw steun en medeleven. Reacties met verwensingen die ons inziens niet door de beugel kunnen hebben wij geblokkeerd.

De strijd is gestreden. Een overmacht van 10 tegen 1 is in onze ogen ook oneerlijk. De strijd voor Kyo is onterecht verloren. Een kind van 3 jaar is, zonder dat het zich kan realiseren, de aanleiding geweest dat Kyo nog géén 3 jaar mocht worden. Kyo heeft een onschuldig kind getolereerd, zolang zijn baasje zelf maar niet de dupe werd. Hij liet zelfs zand in zijn ogen strooien. Maar toen de moeder bij de volgende bedreigende handeling van dat kind niet ingreep, nam Kyo wel zijn verantwoording en duwde hij het kind resoluut weg. Het kind hield er alleen een rode plek op haar billen aan over, zonder ook maar één druppel bloed te verliezen.
Volgens de "deskundigen" is de actie van Kyo voor een hulphond onacceptabel. Kyo was echter geen Labrador Retriever, maar een Belgische Herdershond. En in de rasstandaard van de Belgische Herdershonden staat onder "
GEDRAG / KARAKTER: de Belgische Herder is een waakzame en actieve hond, bruisend van vitaliteit en altijd bereid om tot actie over te gaan. Aan zijn aangeboren geschiktheid als bewaker van de kudden paart hij de kostbare goede eigenschappen  van de allerbeste waakhond voor huis en erf. Hij is, zonder de minste aarzeling, de hardnekkige en vurige verdediger van zijn meester. Hij verenigt in zich alle vereiste kwaliteiten om een herders-, waak-, verdedigings- en diensthond te zijn. Zijn levendig en alert temperament en zijn zelfverzekerd karakter, zonder ook maar enige vrees of agressiviteit, moeten blijken uit de houding van zijn lichaam en de fiere en opmerkzame uitdrukking van zijn fonkelende ogen. Tijdens het keuren zal men rekening houden met een ‘rustig’ en ‘onverschrokken’ karakter."
Dit is dan ook de reden dat wij durven te beweren dat de zogenaamde "deskundigen" blijkbaar geen verstand hebben van een Belgische Herdershond en daardoor als "ONDESKUNDIG" kunnen worden bestempeld.
Kyo is TERECHT opgekomen voor de belangen van zijn baasje Hessel en heeft geprobeerd het kind bij de voor Hessel belangrijke zuurstofslangen weg te houden, omdat de verantwoordelijke moeder haar plicht schromelijk verzaakte.
Kyo is daarom ONTERECHT veroordeeld tot de doodstraf.

In al onze koopovereenkomsten staat een artikel dat de door ons gefokte honden ALTIJD bij ons mogen terugkomen, wanneer de eigenaar, om welke reden dan ook, niet meer voor de hond kan of wil zorgen.
Ook Kyo zou van harte welkom zijn. Helaas heeft men ons niet tijdig geïnformeerd om dat daadwerkelijk mogelijk te maken.
De  procedure om Kyo een eerlijke kans te geven is bewust incorrect toegepast en krijgen wij niet ter inzage. Wij blijven dus van mening dat Kyo is vermoord!

De afhandeling van dit incident heeft alleen verliezers opgeleverd. De meest getroffenen zijn echter Kyo en zijn baasje Hessel. Wij wensen Hessel en zijn familie dan ook veel sterkte om zonder "de beste hulphond die men zich maar kan wensen" verder te moeten.

Afscheid nemen doet pijn. Geen afscheid kunnen nemen doet ons nog veel meer pijn!

Maryke & Willem Hogenhout


23-05-2017

Ik zit net het verhaal van Kyo te lezen.
Het verhaal is onbegrijpelijk en onwerkelijk. Juist met een hulphond, die zo belangrijk is voor een kind (en het hele gezin!), had hier nooit zo snel een besluit over genomen mogen worden. Inslapen is onomkeerbaar en de impact op het gezin onvoorstelbaar groot.

Ik wens Hessel en familie heel veel sterkte in deze onwerkelijke tijd. En ook jullie sterkte de komende periode met het verlies van deze zorgvuldig uitgekozen hond voor deze speciale taak.

Mirjam Olieman


23-05-2017

Wie is er een gevaar voor de maatschappij? In ieder geval niet de hulphond.

Ellen van der Veen


23-05-2017

Houd je kinderen bij je. Een hulphond moet je met rust laten, die beschermt het baasje.

Hans Overmans


23-05-2017

De ouders van dat kind zouden een pak op hun donder moeten hebben.

Erik Helmers


23-05-2017

Schandalig, die hond reageerde op het gedrag van die 3 jarige. Hij wilde Hessel beschermen! Een hond vergeet het niet als je hem plaagt of pijn hebt gedaan. En i.d.d. ik vind het een enorme fout om zo radicaal te handelen! Ik snap het intense verdriet en de leegte die het met zich meebrengt. Heel veel sterkte allemaal en vooral Hessel.

Berendina Petronella Berkelder


23-05-2017

 Pfff, het was zo erg met hun kind dat de ouders waren sporten. Maar hun kind doet nooit iets. Nee, gek hè, als je je kind niet ziet spelen kun je dat ook makkelijk zeggen. Deze ouders moeten hun verantwoording eens nemen voor hun kind.

Esther Verbeek


23-05-2017

Heel veel sterkte ... en hoop inderdaad dat jullie hond niet voor niets is overleden en dat de onderste steen wat betreft de verwonding van het kind boven tafel komt ...... want als je als ouders na zo'n incident gaat sporten zal het nog wel meevallen.

Ineke Oosterlaan Jansen


23-05-2017

Wat een vreselijke gebeurtenis. Mijn hart gaat uit naar Hessel en zijn familie. Ik heb de hond een paar keer meegemaakt, en hij was geweldig. Een fantastische hulphond.
Afgaande op het verslag, denk ik dat hij is uitgevallen om Hessel te beschermen. Dat hoort inderdaad niet. Maar gezien de situatie en z'n onberispelijke staat van dienst als hulphond, had Kyo op z'n minst een 2e kans verdiend. Desnoods met een muilkorf op straat. Ik vind het echt onbegrijpelijk dat men besloten heeft om hem meteen ter dood te brengen.

Judith van de Wint


23-05-2017

Via een persoon werd ik geattendeerd op jullie site. Ik heb gister het stuk over Kyo gelezen en vind het ronduit diep triest dat dit heeft moeten gebeuren.
Ik heb hierover een post gemaakt op Facebook. Deze wordt goed gelezen en gedeeld.

Ik weet niet of deze mensen een andere hulphond krijgen, daarom hoopte ik via u de stand van zaken te krijgen. Ik heb namelijk wat mensen benaderd hierover.
Deze hond is voor niets gestorven... vind het verschrikkelijk. Achteraf hadden ze nooit afstand moeten tekenen en dit aan moeten vechten.

Nicole Strays Timmermans


22-05-2017

Allereerst mijn oprechte medeleven.
Het hondje was een stukje van jullie. Alle energie en liefde die jullie erin gestoken hebben. 

Hondje was in functie. Wat ontzettend erg dat mensen ondoordachte beslissingen nemen en dan denk je professionele mensen zoals politie, gedragstherapeuten en dierenartsen.
Opgedweept door emoties denk ik en vooroordelen. Niet beseffend wat de consequenties zijn van deze daad.
Dat hierdoor waarschijnlijk een kind overlijdt, omdat deze hond haarfijn aanvoelde wat het gehandicapte jongetje nodig heeft en dit ook duidelijk wist te maken.

Wat die hond ook een positief aandeel had in de samenleving. Bedenk hoe kostenbesparend de hond is geweest omdat hij ziekenhuisopnames en thuishulp verving.
Eigenlijk heel erg onnozel.

Ook de politie die tegen dierenmishandeling is (denk aan de mishandelde paarden) omdat wanneer iemand dieren mishandelt er maar een kleine grens is naar mensen mishandeling.
Ook respectloos naar Kyo en degene die hem opgeleid en begeleid hebben. Wanneer zij al zo handelen, hoe moet dit dan in de toekomst gaan? Helaas weet ik niet hoe dit verder in de toekomst voorkomen kan worden, het is ook de mentaliteit van tegenwoordig. Kinderen zijn tegenwoordig allemaal prinsen en mogen alles. 

Heel veel sterkte en wanneer ik iets voor jullie kan doen geef een seintje.
Uit de grond van mijn hart.

 Joke Reugebrink


22-05-2017

Wat een vreselijke gebeurtenis, zeer traumatisch voor Hessel en ouders. Met tranen in mijn ogen het verhaal gelezen. Er is wat dat betreft zo veel onbegrip van mensen zonder honden. Natuurlijk mag een hond niet bijten, maar zie dit als bescherming van Hessel die gepest werd en zelfbescherming. Mensen moeten beter op hun kinderen letten!! Bah wat leven we toch in een rot wereld. Ik wens Hessel, ouders, verzorgers en Willem en Maryke heel veel sterkte!

Carmen Luwema


22-05-2017

OMG ik ken de mama van Hessel, heb haar ontmoet bij een bijeenkomst van hulphondenorganisatie, en hulphond Kyo....en dankzij Kyo was er geen thuiszorg meer nodig....... ik ben helemaal ontdaan..... ik lees dit nu......dit is verschrikkelijk......Kyo maakte een wereld van verschil voor dit gezin....... hoe drastisch om hem in te slapen.......OMG..........mijn eigen hulphond is nu tot 2x toe aangevallen door een andere hond, de vraag is of en hoe hij hersteld, maar ondanks dat zou ik in de verste verte niet willen dat de "dader" ingeslapen werd ......... Ohhhhhhhh wat erg.........huil huil......... wat een drama..........vooral arme Hessel......... wat zal hij zijn beste maat missen......

Mirjam de Hond


21-05-2017

Met afschuw heb ik het bericht gelezen over Kyo. Uiteraard is dit het verhaal van een kant, maar ik ben verbijsterd over het feit dat er zo snel tot inslapen van Kyo is besloten. Is het gebeurde werkelijk door deskundigen beoordeeld? Is er werkelijk een gedegen feitenonderzoek gedaan? Hebben beide partijen hun verhaal kunnen doen en was dit dan een eensluidend verhaal? Ook de aard van de verwonding mag toch geen reden zijn om tot inslapen te besluiten? Waarom hebben de ‘deskundigen’ de fokker niet benaderd?

En dan het feit dat het een hulphond betreft, die al talloze keren – zo begrijp ik uit het verhaal – levensreddend voor Hessel is gebleken. En al zou zijn geoordeeld dat Kyo’s gedrag niet hulphondwaardig was in deze situatie, dan had herplaatsing van Kyo via de fokker mijns inziens zeker een optie kunnen zijn.

Woorden schieten tekort!!!

Corrine Verboom


20-05-2017

Lieve Willem en Maryke,

Wat een afschuwelijk einde van een geweldige hulphond.
Hessel zijn gezondheid had voorop moeten staan, ze hadden ook naar de eigenaren van Kyo moeten luisteren.
Kinderen mogen blijkbaar nog steeds alles, een zieke jongen en zijn hulphond treiteren dat telt dus niet.
We leven in een wereld waar te snel conclusies worden getrokken, daar is Kyo nu de dupe van en met hem vooral Hessel en zijn familie. 

Ik leef enorm met alle betrokkenen mee. Heel veel sterkte.

Caroline Elks


20-05-2017

Onvoorstelbaar! 
Mensen in​ therapie! 

Rianne Hofman


20-05-2017

Wat een bizar verhaal. Hoe kunnen ze de hond dood maken.
Deze hond had niet mogen bijten. Dat snappen we allemaal. Deze hond had ook niet gepest moeten worden. Is dit niet gewoon bescherming?

Ik wens iedereen sterkte toe die met dit bizarre verhaal te maken heeft.

Jacqueline Verberne


19-05-2017

Hoi Willem en Marijke,

Ik heb het verhaal van Kyo op jullie website gelezen. Wat een verhaal! En wat een berg onkunde bij elkaar van die zogenaamde experts! Terecht stellen jullie dat de hond vermoord is door onkundigen! Als ik het verhaal van de moeder lees, heeft Kyo simpelweg Hessel willen beschermen tegen dat onhebbelijke kind, een mooie daad eigenlijk. Wat ik niet snap is, dat de moeder de hond zomaar heeft laten inslapen. Bij mij hadden ze over mijn lijk moeten gaan! En hoe zit het dan met die honden die herhaaldelijk bijten en nog steeds in leven zijn? Eénmaal bijten is toch geen doodsvonnis, maar b.v.  een muilkorfgebod? Wat een vreemd verhaal allemaal! Maar wat vreselijk triest voor Kyo, Hessel en zijn familie.

Thea van Niekerk


Terug
Copyright © 2017 Marajuyo
Datum van laatste update: 24 mei 2017.